Гурванзагал, Цагаан-Овоо, Сэргэлэн сумдын төвийн ундны усны худагт цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах

Country: Mongolia
Language: MN
Number: 1582731
Publication date: 24-04-2017
Contract value: 24 530 (USD)
Price original: 60 000 000 (MNT)

Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
Tags: Drinking water

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Mongolia за for this period

Номын фондын баяжилт Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, уст цэгийн хайгуул хийх Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Төгрөг суманд жижиг оврын эксковатор авах Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Тест- бараа2 Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем

Улаанбаатар хотын нийтийн номын сан болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүргийн Жаргалант тосгоны Соёлын ордны дэргэдэх номын сангуудыг цахим системд холбох ажлын хүрээнд худалдан авах компьютер, техник хэрэгсэл, бусад дагалдах төхөөрөмжүүд Source: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем